پنجشنبه 2 خرداد 1398  
صفحه اصلی

دانشگاه پیام‌نور، دانشگاهی است با هویت ایرانی- اسلامی که برای ایفای نقش و مسئولیت خود در جهت تحکیم جایگاه علمی و پژوهشی در میان دانشگاه‌های باز و آموزش از راه دور دنیا به گسترش رشد و تعالی تقوی و فضائل انسانی، ارتقاء علمی و پژوهشی، تعمیق جنبش نرم افزاری، امید بخشیدن و گسترش دامنه دانش، یادگیری در همه جا، همه وقت و برای همه در محیطی ایمن و مبتنی بر عدالت در راستای سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران در سطح ملّی و جهانی اهتمام می‌ورزد. ادامه

ساختار دانشگاه
دانشجو
برگزیده ها

 
بيشتر
اطلاعیه ها
بيشتر
همایش ها
بيشتر
مناقصه ها
بيشتر
آخرین اخبار
بيشتر
آموزش
بيشتر
فرهنگی و دانشجوئی
بيشتر
اداری و مالی
بيشتر
پژوهش و کارآفرینی
بيشتر
اخبار مراکز
بيشتر
فناوری اطلاعات

دانشگاه پیام‌نور، دانشگاهی است با هویت ایرانی- اسلامی که برای ایفای نقش و مسئولیت خود در جهت تحکیم جایگاه علمی و پژوهشی در میان دانشگاه‌های باز و آموزش از راه دور دنیا به گسترش رشد و تعالی تقوی و فضائل انسانی، ارتقاء علمی و پژوهشی، تعمیق جنبش نرم افزاری، امید بخشیدن و گسترش دامنه دانش، یادگیری در همه جا، همه وقت و برای همه در محیطی ایمن و مبتنی بر عدالت در راستای سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران در سطح ملّی و جهانی اهتمام می‌ورزد. ادامه

آدرس: خراسان جنوبی- بیرجند- بلوار دانشگاه- دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

تلفن تماس:32202312 - 056  فاکس: 32202026 - 056 کد پستی: 9717434763

بيشتر
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites