اخبار
 
اولین جشنواره 60دقیقه نشاط وتندرستی اساتید وکارکنان خانم دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی به مناسبت هفته معلم در سالن پیام دانشگاه پیام نور بیرجند برگزار گردید .
با توجه به مشغله کاری ومسئولیت های زندگی که بر دوش بانوان می باشد و زمان مشخصی را برای ورزش اختصاص نمی دهند ، نشاط وتحریک در بین کارکنان و اساتید هدف از برگزاری این برنامه بوده است . این جشنواره که به مدت 60 دقیقه به طول انجامید ابتدا با حرکات ایروبیک وآمادگی جسمانی شروع ودر ادامه با بازی های بومی  ومحلی شامل دوز حرکتی ،لی لی وتیرکمان سنتی به پایان رسید. 
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار