اخبار
 
کرسی آزاداندیشی با موضوع خرید کالای خارجی آری یا خیر در مرکز بیرجند برگزار شد.

کرسی آزاداندیشی با موضوع خرید کالای خارجی آری یا خیر؟ با داوری دکتر فریدون رمضانی عضو هیات علمی مرکز بیرجند و حضور اعضای موافق و مخالف و اساتید صاحب نظر در دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند برگزار شد.

مدیرفرهنگی،اجتماعی و دانشجویی استان ،هدف از بزگزاری این کرسی را آسیب شناسی تولیدات داخلی و بسترسازی و فرهنگ سازی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و حمایت از تولیدات داخلی دانست. در این نشست اعضای موافق و مخالف نظرات خود را در رابطه با تولیدات داخلی ارائه کردند و موضوعات مورد بحث و تبادل نظر: آسیب شناسی تولید و فروش محصولات تولید داخل، توجه به کیفیت محصولات، بازاریابی و بازارشناسی محصولات، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، توجه به نیازهای مصرف کنندگان بود که شرکت کنندگان خواستار ادامه سلسله مباحث مربوطه در طول سال و دستیابی به نتایج مطلوب و کاربردی به منظور حمایت از تولیدات دانشجویی و فن بازار صنایع دستی کوچک و زودبازده و بومی سازی تولیدات داخلی شدند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار