فرهنگی و دانشجویی
 
جلسه هماهنگی استقبال و مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود در دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند
 
جلسه هماهنگی استقبال و مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود در دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی: جلسه هماهنگی استقبال و مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود در دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند با حضور رئیس دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی،مدیران ستادی و مرکز بیرجند و کارکنان و اعضای هیئت علمی مرکز برگزار شد.
در این جلسه با توجه به حیطه وظایف هر حوزه، نحوه همکاری در مراسم استقبال و معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند تشریح شد.
در انتهای جلسه نظرات کارشناسی و تجربیات همکاران در جهت بهبود عملکرد حوزه ها و فعالیت بهینه در جهت جذب بهتر و ماندگار دانشجویان ارائه گردید.
 
 
روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر