فرهنگی و دانشجویی
 
بازدید دکتر درینی مدیر کل هماهنگی امور استانهای دانشگاه پیام نور کشور بهمراه دکتر ثقفی ریاست دانشگاه پیام نور استان از مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر