فرهنگی و دانشجویی
 

با توجه به فرا رسیدن هفته پدافند غیر عامل کارگاه آموزشی با موضوع آشنایی با پدافند غیر عامل در دانشگاه در مورخ11/8/96 ویژه همکاران اداری، علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی جهت آگاهی از خطرات، نقاط آسیب پذیر و سازماندهی و ایجاد و ساز و کار لازم در پدافند غیر عامل برگزار گردید و مواردی که باید مد نظر کارکنان ،دانشجویان و اساتید دانشگاه در خصوص پدافند غیر عامل قرارگیرد توسط مدرس کارگاه جناب آقای رمضانی تأکید و مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
 

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر