فرهنگی و دانشجویی
 

راهپیمایی محکومیت مداخله دشمنان و معاندین نظام ، وقایع و حرمت شکنی های اخیر در سطح کشور همزمان با راهپیمایی امت حزب الله ایران اسلامی با حضور همکاران و دانشجویان دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی و مردم همیشه در صحنه بیرجند برگزار گردید.

این راهپیمایی که از میدان شهدا رأس ساعت 9:30 آغاز شد و با حضور پر شور تمامی اقشار و مسئولین استانی و شهرستانی از جمله دانشگاهیان تا ساعت 11 صبح ادامه داشت و با سر دادن شعار، همبستگی و عشق به میهن اسلامی را در برابر توطئه ها و بدخواهی های دشمنان به ملت ایران به معرض نمایش گذاشتند.روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر