فرهنگی و دانشجویی
 
برگزاری آزمون بخش کتبی بیست و یکمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه پیام نور
در تاریخ 04/07/96
 
دستورالعمل برگزاری آزمون:
 
1)     در صورت مغایرت محل آزمون و یا رشته انتخابی، به مدیر فرهنگی استان جهت اصلاح اعلام گردد
2)     در صورتیکه دانشجویی در سامانه ثبت نام نموده ولی اطلاعات نامبرده در فایل پیوست موجود          نمی باشد، به مدیر فرهنگی استان اعلام گردد
3)     زمان آزمون: روز سه ‌شنبه مورخ 04/07/96 رأس ساعت 10:30 صبح می‌باشد.
4)     آزمون به صورت تستی و کتبی است (30 سوال تستی).
5)     داوطلبان باید نام و نام خانوادگی و مورد آزمونی خود را با نام و نام خانوادگی و مورد آزمونی که بر روی پاسخنامه درج شده است را با دقت مقایسه نموده و در صورت مغایرت حتماٌ به مراقبان جلسه اطلاع دهند.
6)     زمان کل آزمون برای هر عنوان درسی 45 دقیقه در نظر گرفته شده است
7)     هر داوطلب صرفاً می تواند در یک رشته انتخابی شرکت نماید.
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر