فرهنگی و دانشجویی
 

روز یکشنبه چهاردهم مردادماه 1397 نشست هم اندیشی با عنوان
« نشست هم اندیشی روسای مراکز و واحدها با مسوولین و مدیران ستاد استان در رابطه با جذب و نگهداری دانشجو » با حضور جناب آقای دکتر ثقفی، رییس محترم دانشگاه پیام نور استان و مرکز بیرجند در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد. در این نشست حاضران به تبادل نظر در رابطه با موضوع مهم برنامه ریزی برای جذب و نگهداری دانشجو پرداختند. همچنین در این نشست روسای مراکز و واحدها گزارش کوتاهی از اقداماتی که در این خصوص انجام داده بودند را ارایه کردند و تجربیات خود را در زمینه نحوه های متفاوت تبلیغات برای دانشگاه و جذب دانشجو به اشتراک گذاشتند. در این جلسه بر اجرای سیاست های جذب دانشجو از طرق مختلف تبلیغاتی و نیز جلب نظر و مشارکت دیگر سازمانها و نهادها در این خصوص و همچنین مدیریت ، کاهش هزینه های جاری و صرفه جویی در مصارف عمومی تاکید شد. در این جلسه همچنین از سه نفر از همکارانی که در جهت جذب دانشجو،صرفه جویی و کاهش هزینه های دانشگاه تلاشی انجام داده بودند تقدیر شد. در خاتمه این جلسه با صلواتی برمحمد و آل محمد به پایان رسید.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر