حوزه ریاست
 

با حکم وزیر علوم :
امور هیات ممیزه دانشگاههای فنی حرفه ای و علمی کاربردی به دانشگاه پیام نور به عنوان دانشگاه معین محول شد.
در حکم دکتر فرهادی وزیر علوم،  تحقیقات و فناوری  خطاب به رییس دانشگاه پیام نور چنین آمده است:

جناب آقای دکتر رستمی ابوسعیدی

رئیس محترم دانشگاه پیام نور

با سلام به منظور حفظ استانداردها و ارتقای کیفیت آموزش عالی و با عنایت به تجارب ارزنده هیات ممیزه آن مؤسسه، بدینوسیله امور هیات ممیزه (موضوع ماده «4، پیوست شماره یک آئین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی)، مؤسسات ذیل به آن دانشگاه به عنوان مؤسسه معین محول می شود. مقتضی است پرونده متقاضیان مؤسسات مذکور بدون در نظر گرفتن ضوابط خاص آن مؤسسه و با اولویت یکسان با پروندههای آن دانشگاه از نظر زمان قرار گرفتن در دستور کار هیات ممیزه با حضور رئیس و یا نماینده تام الاختیار آن مؤسسات (بدون حق رأی) مورد بررسی قرار گیرد. انتظار دارد رسیدگی به پروندههای مذکور با رعایت دقت و با حداقل زمان ممکن صورت گیرد. بدیهی است مسئولیت هماهنگی و نظارت بر امور مربوط به هیاتهای ممیزه کماکان با مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه خواهد بود.

با تشکر از جنابعالی و اعضای محترم هیات ممیزه آن دانشگاه، توفیق آن هیات را در کمک به حفظ استانداردها و ارتقای کیفیت آموزش عالی از خداوند تبارک و تعالی مسألت مینمایم.

اسامی مؤسساتی که آن دانشگاه به عنوان مؤسسه معین آنها خواهد بود به شرح ذیل میباشد:
1- دانشگاه فنی و حرفه ای
 2- دانشگاه جامع علمی - کاربردی

گفتنی است دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگترین دانشگاه دولتی کشور دارای بیش از 220 عضو هیات علمی با مرتبه استادی و دانشیاری می باشد و این حکم در راستای توانمندیها و تجارب  ریاست  و اعضای هیات ممیزه این دانشگاه صادر شده است.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما