آموزش و تحصیلات تکمیلی
 
 نرم­افزارهای موبایلی سیستم گلستان موجود در بازارهای اینترنتی، به هیچ وجه مورد تأیید دانشگاه نمی­باشد و موکداً توصیه می شود به منظور جلوگیری از سوء استفاده­های احتمالی ، از این نرم افزارها استفاده نشود. بدیهی است تبعات ناشی از استفاده این گونه نرم افزارها بر عهده استفاده کننده بوده و دانشگاه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر