آموزش و تحصیلات تکمیلی
 
 به اطلاع دانشجویان محترم می رساند در خصوص منبع درس «نثر 1 تاریخ بیهقی» (1213005) رشته زبان ادبیات فارسی، مقطع کارشناسی (ورودیهای قبل از 92) با کد رشته 121320 ، کتاب "تاریخ بیهقی" تالیف رضا مصطفوی سبزواری جایگزین کتاب" شعر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی" تالیف ابوالحسنی، پورشمس که دروضعیت منابع اعلام شده ، گردیده است. 

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر