آموزش و تحصیلات تکمیلی
 
در این نیمسال انتخاب محل آزمون دانشجویان کارشناسی توسط خود ایشان از طریق سامانه گلستان انجام خواهد شد.
دانشجویان گرامی

با توجه به درخواست های متعدد امکان دسترسی دانشجویان مقطع کارشناسی به پردازش انتخاب محل آزمون سیستم جامع آموزشی گلستان در نیمسال دوم 96-1395 فراهم گردیده است. با توجه به وجود محدودیت فضای امتحانی جهت برگزاری امتحانات در هر مرکز و تعیین ظرفیت توسط مراکز،به اطلاع می رساند در صورتیکه ظرفیت مورد نظر در مرکز مربوطه تکمیل گردد، کد مرکز از محدوده دسترسی انتخاب دانشجویان خارج می گردد. لذا مقتضی است دانشجویانی که خواهان تغییر محل آزمون خود می باشند در ابتدای بازه مربوطه (از 02/02/1396 لغایت 18/02/1396) اقدام به ثبت درخواست نمایند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر