فناوری اطلاعات
 
نکات مربوط به آزمون های رایانه ای(بدون کاغذ-مکانیزه)
این نوع آزمون به صورت رایانه ای برگزار می گردد و برحسب شرایط نمره آن پس از اتمام آزمون قابل مشاهده است.
نام کاربری شماره دانشجویی و رمز ورود دانشجویان شماره شناسنامه دانشجو می باشد.
دانشجویانی که به صورت رایانه ای آزمون آنها برگزار می گردد حداکثر تا 15 دقیقه از شروع آزمون فرصت دارند تا وارد سیستم شده و آزمون خود را شروع نمایند.در غیر اینصورت سیستم غیرفعال و غیبت ثبت خواهد شد.لازم به ذکر است محاسبه زمان از ابتدای ساعت امتحانی اعلام می شود.
آزمونهای رایانه ای فقط برای آزمونهای چندگزینه ای برگزار می شود.
در صورت همزمانی دو امتحان دانشجو (آزمون رایانه ای و آزمون با کاغذ)دانشجو می بایست ابتدا در آزمون رایانه ای شرکت نمایند.
در صورت همزمانی دو آزمون مکانیزه مراتب را سریعا به مسئول آزمون مکانیزه اعلام نمایید.
آزمون رایانه ای برای دانشجویان نابینا طبق روال آزمونهای باکاغذ با حضور منشی انجام خواهد شد.
دانشجویانی که د رآزمون مکانیزه شرکت می نمایند موظف به امضای لیست حضور و غیاب می باشند.
سوالات دانشجویان برحسب تصادف متفاوت می باشد.
دانشجویان جهت اعتراض به نحوه طراحی سوالات و یا کلید آزمونهای تستی می توانند سه روز پس از برگزاری آزمون به مدت یک هفته نسبت به تکمیل فرم درخواست بررسی سوال در سیستم گلستان اقدام نمایند.
همچنین می توانید در صفحه مشاهده نتایج آزمون تصویر سوال، کلید سوال,پاسخنامه تستی و نمره آزمون به تفکیک تستی-تشریحی - عملی و میانترم و همچنین بارم بندی مربوطه را مشاهده نمایید.
دانشجویان تغییر محل آزمون که آزمون آنها به صورت تشریحی می باشد می بایست فقط در صفحه ای که دارای بارکد و مشخصات دانشجو می باشد پاسخ سوالات را بنویسند.


جهت مشاهده راهنمای تصویری آزمون های الکترونیکی اینجا کلید کنید
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر