فناوری اطلاعات
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر این خبر را مطالعه بفرمایید
پیرو مصوبه جلسه مورخ 17/10/92 ادارات کل فناوری و اطلاعات، مالی ، مدیران محترم بانک صادرات ومدیرمحترم شرکت نو پرداز اصفهان(مجری سیستم گلستان) به منظور رفاه حال دانشجویان عزیز و تسریع در امر ثبت نام و همچنین جهت جلوگیری از مغایرت در صورتحسابهای پرداخت شهریه از تاریخ 24/10/92 تولید شماره سریال در سیستم گلستان جهت پرداخت حضوری دانشجویان در بانک غیرفعال و قطع گردیده و روش پرداخت شهریه صرفاً با شناسه قبض وشناسه پرداخت جایگزین می گردد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر