فناوری اطلاعات
 

«دانشجویان عزیز می توانند به سامانه ارتباط مستقیم دانشجویان با مرکز آزمایشگاه­های ملی و قطبی کشور به آدرس : Labreport.pnu.ac.ir برای درج انتقادات و پیشنهادها مراجعه کنند.»

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر