پژوهش و کارآفرینی
 
گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور مرکز طبس میزبان برگزاری اردوی زمین شناسی ایران در شهرستان طبس شد. این اردوی علمی که طی دو روز انجام گردید، دانشجویان دانشگاه های پیام نور مرکز مشهد و مرکز قوچان از جاذبه های زمین شناسی طبس به همراهی سرکار خانم دکتر شیبانی از مناطق کوه های درنجال، کلمرد و خرو(عضو هیات علمی و مدیر گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور مرکز طبس) بازدید نمودند. همچنین از همکاری و همراهی صمیمانه جناب آقای دکتر ناظمی(عضو هیات علمی و ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس)، آقایان مهندس رحمانی، قنبری و زمانیان از فرهیختگان زمین شناسی طبس کمال تقدیر و تشکر می شود. لازم به ذکر است شهرستان طبس به دلیل جایگاه بسیار بالای خود در زمین شناسی ایران و خاورمیانه، از طرف بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران زمین شناسی ایران بعنوان بهشت زمین شناسی ایران معرفی است.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر