برگزیده ها
1398/2/7 شنبه
اولین استارتاپ ویکند گردشگری خراسان جنوبی در دانشگاه پیام نور برگزار شد
اولین استارتاپ ویکند گردشگری خراسان جنوبی در دانشگاه پیام نور برگزار شد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی: اولین استارت آپ ویکند گردشگری استان خراسان جنوبی و اولین استارتاپ این حوزه در دانشگاه پیام نور سطح کشور با حضور بیش از 120 شرکت کننده برگزار شد.

در این رویداد 40 ایده بعنوان ایده‌های نو اولیه ثبت شد؛ایده‌هایی که هر چند نیاز به پرورش و کار کارشناسی داشت اما نشان از ذهن خلاق جوانان این خطه از سرزمینمان دارد.

در ادامه کار تیم‌ها پس از مراسم افتتاحیه آغاز و تعداد ۱3 ایده برتر بر اساس رأی شرکت کنندگان در رویداد انتخاب شدند و به تشکیل تیم‌های کاری خود از بین سایر شرکت کنندگان در رویداد پرداختند و با کمک منتورها به پرورش ایده ها و تقویت آنها جهت ارائه نهایی پرداختند.

در روز سوم و پایانی این رویداد، تیم‌ها به ارائه جمع بندی تلاش سه روزه خود در حضور داوران پرداختند
و بر اساس نظر داوران ایدهای: ایران هلث،معجزه کویر و سبز آویز حائز رتبه های اول تا سوم گردیدند.

گفتنی است به تیم اول مبلغ 30 میلیوت ریال توسط اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند،تیم دوم مبلغ 20 میلیون ریال توسط پارک علوم و فناوری بیرجند و مبلغ 10 میلیون ریال توسط کویر تایر به تیم سوم تقدیم خواهد شد.
گفتنی است با استقرار و حمایت از گروه‌های کاری تشکیل شده، ایده‌های نوآورانه ارائه شده تا ورود موفق به بازار تقاضا مورد حمایت قرار خواهند گرفت.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ