آخرین اخبار
1398/1/24 شنبه
اولین استارتاپ ویکند گردشگری لوت
اولین استارتاپ ویکند گردشگری لوت

.

اولین استارتاپ ویکند گردشگری لوت
(با محورهای جانبی گردشگری کشاورزی ، صنایع دستی ، سنگهای قیمتی)

شروع: چهارشنبه ۴ اردیبهشت  ۰۸:۰۰
پایان:جمعه ۶ اردیبهشت  ۲۰:۰۰

اهداف رویداد

این رویداد به جهت متصل بودن به همایش بین المللی لوت از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

هدف از از برگزاری این رویداد استفاده از پتانسیل های موجود در استان می باشد .

لوت یکی از بهترین فرصت های گردشگری کشوری و استانی می باشد.

محورهای جانبی رویداد گردشگری کشاورزی صنلیع دستی و سنگهای قیمتی می باشد که از جمله پتانسیل های استان خراسان جنوبی می باشند.

دانشگاه پیام نور به همراه اتاق بازرگانی صانیع معدن و کشاورزی بیرجند و دانشگاه بیرجند از برگزار کنندگان این رویداد هستند .

به تعداد 7 کارگاه به صورت پیش رویداد با همکاری دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند اتاق بازرگانی و دانشگاه علمی کاربردی برگدزار شده است :

  1. کارگاه ایده پردازی و بوم کسب وکار یا ارائه استاد حسین شورستانی در دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند
  2. کارگاه اعتبار سنجی با ارائه مهندس محمد حسین محسنی در دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند 
  3. کارگاه ارائه با ارئه مهندس پیمان حاجی رضایی با همکاری دانشگاه علمی کاربردی در سالن مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان جنوبی 
  4. کارگاه دیپلماسی گردشگری با ارائه دکتر مجیدی با همکاری اتاق بازرگانی در سالن همایش های اتاق بازرگانی
  5. کارگاه ژورنالیسم  گردشگری با ارائه دکتر مجیدی با همکاری اتاق بازرگانی در سالن همایش های اتاق بازرگانی
  6. کارگاه کار تیمی با ارائه دکتر اباذر براری باهمکاری اتاق بازرگانی در سالن همایش های اتاق بازرگانی
    1. کارگاه مدل های درآمدی با ارئه دکتر اباذر براری باهمکاری اتاق بازرگانی در سالن همایش های اتاق بازرگانی
جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر کلیک نمائید.
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ