آخرین اخبار
1398/2/4 چهارشنبه
ارزشیابی اساتید
ارزشیابی اساتید

.

اطلاعیه دفتر نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت  دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

« مشارکت فعال در ارزشیابی کیفیت تدریس، ارتقای کیفیت آموزش است.»

دانشجویان گرامی :

نظر خواهی در مورد کیفیت تدریس استادان (نیمسال دوم  98-97)

از یکشنبه مورخ 1398/2/1  لغایت 1398/3/1   
ضمن تکمیل کاربرگ ارزیابی به تفکیک دروس نظری در سیستم گلستان و تشویق به انجام این مهم، مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه را در پیشبرد اهداف و
  بهبود امور آموزشی دانشگاه یاری فرمایید.

لازم به ذکر است دانشجویانی مجاز به ارزشیابی استاد هستند که گزینه «بله» را برای حضور در کلاس درس آن استاد انتخاب کرده باشند.

فایل راهنمای چگونگی ارزشیابی استادان در سامانه دانشگاه به آدرس  http://skh.pnu.ac.ir    قابل دسترسی می باشد.

فایل راهنما


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ