1401/1/22 دوشنبه
سرپرست دانشگاه پیام نور در دیدار با معاونین وزارت علوم:
مهارت آموزی، اشتغال آفرینی و آمایش رشته ها در صدر برنامه های دانشگاه قرار دارد

.

سرپرست دانشگاه پیام نور در دیدار با معاونین وزارت علوم:
مهارت آموزی، اشتغال آفرینی و آمایش رشته ها در صدر برنامه های دانشگاه قرار دارد

.


سرپرست دانشگاه پیام نور با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های دانشگاه پیام نور و گستردگی این دانشگاه در سراسر کشور گفت: دانشگاه پیام نور به عنوان یکی از زیرنظام های آموزش عالی، در تحقق شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان « تولید دانش بنیان اشتغال آفرین» نامگذاری شده است، اهتمام می ورزد.
به گزارش روابط عمومی، دکتر ابراهیم تقی زاده در دیدار هیات رئیسه با معاونین وزارت علوم، افزود: تمرکز فعالیت دانشگاه پیام نور طی سال های گذشته مبتنی بر رشته های علوم انسانی بوده و پس از آن رشته های علوم پایه و فنی و مهندسی بنا به ضرورت و در مقطعی خاص در این دانشگاه ایجاد شد.
وی با بیان برخی شاخص های این دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه پیام نور در حال حاضر با حدود 14 هزار کارمند، بیش از 3700 عضو هیات علمی و همچنین بیش از 400 هزار دانشجو در قریب به 400 مرکز و واحد دانشگاهی درسراسر کشور، حضور فعال دارد.
وی با عنوان اینکه مهارت آموزی و اشتغال آفرینی به عنوان یکی از برنامه های اصلی در این دانشگاه پیگیری می شود، افزود: برای این منظور دانشگاه به دنبال آمایش رشته ها و ایجاد رشته های متناسب با بازار کار است .
سرپرست دانشگاه پیام نور با اشاره به پویایی بیشتر فعالیت های فرهنگی با امکان حضور دوباره دانشجویان در فضای دانشگاه اظهار داشت: معاونت فرهنگی دانشگاه پیام نور همچون سال های گذشته با برگزاری جشنواره های متعدد به دنبال ایجاد نشاط، پویایی و افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیت های فرهنگی است که با امکان حضور دوباره دانشجویان در دانشگاه می توان بسترهای مشارکت بیشتر آنها را در برگزاری جشنواره ها و فعالیت های در انجمن های علمی فراهم کرد.
وی از راه اندازی 14 دبیرخانه دائمی جشنواره ها در استانها خبر داد و اظهار داشت: کانون های دانشجویی و انجمن ها با توجه به حضوری شدن دانشگاه ظرفیت بسیار خوبی است که می توان از آن در جهت تقویت و ارتقای ابعاد فرهنگی و دینی دانشجویان بهره برد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر