1401/2/6 سه‌شنبه
با حضور سرپرست دانشگاه پیام نور؛
نشست هم اندیشی با روسا، معاونان و مدیران پیشین دانشگاه برگزار شد

.

نشست هم اندیشی سرپرست دانشگاه پیام نور با روسا، معاونان و مدیران پیشین دانشگاه به منظور بهره مندی از نظرها، پیشنهادها و تجربیات سازنده آنها برای بهبود شرایط و حرکت به سوی پیشرفت و رشد بیشتر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی، دکتر ابراهیم تقی زاده در این نشست بر لزوم مشارکت موثر مدیران پیشین و اعضای هیات علمی این دانشگاه که عضوی از این خانواده بزرگ به شمار می روند، برای ارائه نظرات سازنده و جهت دهی مثبت به تمامی امور آموزشی، پژوهشی،فرهنگی و ... تاکید کرد و اظهار داشت: دسترسی به اهداف زمانی محقق می شود که بتوانیم به نحو شایسته از طریق هم افزایی، همفکری و خرد جمعی به راهبردی واحد دست یابیم و این مهم با مشارکت همه مدیران و اعضای هیات علمی تحقق خواهد یافت.
سرپرست دانشگاه پیام نور  نقد علمی و سازنده را زیربنای تصمیمات درست مدیریتی دانست و گفت: تشکیل کارگروه های تخصصی از مدیران و اعضای هیات علمی پیشین و فعلی می تواند در این زمینه بسیار راهگشا باشد.
وی افزود: دانشگاه پیام نور با بهره مندی از ایده ها و نظرهای مدیران پیشین می تواند منشاء تحولات بسیار سازنده ای برای کشور و نظام آموزش عالی باشد.
وی تصریح کرد: مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور ظرفیت استثنایی و ارزشمندی هستند که باید از حضور و مشارکت آنها به نحو مطلوبی استفاده کنیم.
در این نشست روسا، معاونان و مدیران پیشین دانشگاه پیام نور بر لزوم توجه به ساختارو چیدمان مدیریتی، تشکیل انجمن دانش آموختگان دانشگاه، توجه ویژه و بهره مندی از استعدادهای سرمایه های انسانی دانشگاه، توجه جدی به حوزه آموزش و پژوهش ، تشکیل کارگروه های پشتوانه بدنه مدیریتی ، تقویت مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه، تبدیل تهدیدها به فرصت، تعیین خطوط کلی حرکت و خط مشی ها برای 4 سال آینده ، بهره مندی از حمایت اعضای هیات علمی، برگزاری کارگاه های تشخیص خطاهای شناختی و تعریف شاخص های رشد و تحول، حرکت به سوی دانشگاه آموزش محور، پژوهش محور و کارآفرین، غنی سازی بانک سوال دانشگاه، تشکیل اتاق فکر ، تقویت مراکز بین الملل، بازبینی رشته ها و مقاطع مطابق با نیاز جامعه و ... تاکید کردند.
گفتنی است، این نشست با حضور دکتر تقی زاده، دکتر علم الهدی، دکتر امینی، دکتر ابراهیمی، دکتر دل افکار، دکتر جهان بخش ، دکتر فراهانی، دکتر سرلک و دیگر معاونان و مدیران کل پیشین دانشگاه برگزار شد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر