1402/11/30 دوشنبه
مرکز آموزش های آزاد دانشگاه پیام نور برگزار می کند
برگزاری دوره های آموزشی «فشرده» آمادگی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

.

دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی با بهره گیری از اساتید مجرب نسبت به برگزاری دوره های آموزشی «فشرده» آمادگی آزمون استخدامی آموزش و پرورش اقدام می نماید متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت:  otc.pnu.ac.ir  نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
زمان شروع دوره: از 2 اسفند لغایت 14 اسفندماه 1402
* دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور مشمول تخفیف خواهند بود*
دروس ارائه شده:
+طرح اندیشه کلی بخش ایمان- 6 ساعت
+صعود چهل ساله -4 ساعت
+تعلیم و تربیت اسلامی - 8 ساعت
+روانشناسی تربیتی - 8 ساعت
+روانشناسی رشد - 12 ساعت
+ سنجش و اندازه گیری - 6 ساعت
+ فنون تدریس - 8 ساعت
+ بیانیه گام دوم انقلاب،وصیتنامه سیاسی امام خمینی(ره) و قانون اساسی- 8 ساعت
+راهنمای معلم قرآن و هدیه - 4 ساعت
+ راهنمای معلم ریاضی- 4 ساعت
+ راهنمای معلم علوم تجربی - 4 ساعت
+ راهنمای معلم فارسی - 4 ساعت
+ راهنمای مطالعات 4 ساعت
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر