آخرین اخبار
1401/2/21 چهارشنبه
دیدار و گفتگوی روسای اداره اعتبارات و اداره درآمد دانشگاه پیام نور کشور با دکتر اوحدی سرپرست دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی
دیدار و گفتگوی روسای اداره اعتبارات و اداره درآمد دانشگاه پیام نور کشور با دکتر اوحدی سرپرست دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی

.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر